Tijdens de opening van de expositie zal de film ‘memorial to a fallen tree, part 3’ in première gaan. De film, gepresenteerd door ‘Piña Colada Films’ & ‘Dare To Wonder film productions’, zal gedurende de expositie periode te zien zijn.

 

(tekst in de film:)

 

Piña Colada Films’©2017

 

‘memorial to a fallen tree’, part 3

 

a film by Bert van Santen , 21 -01-2017

 

De stapeling van lijnen en vlakken die Van Santen toont is niet zomaar ruimte illusie, maar hij construeert het zo dat onze geest het niet helemaal kan vatten en verschillende pogingen moet doen om het werk te doorgronden. Het langzame bewustwordingsproces van het zien, het steeds opnieuw bevragen en interpreteren van wat we zien, ruimtelijke ongerijmdheden, het al dan niet vinden van houvast in de gezichtseinder, pogingen om het wezen der dingen te doorgronden.

 

Zum Erstaunen bin ich da’

J. W. van Goethe (1749-1832)

 

 

Zoals in een vlucht vogels elke vogel eigen keuzes maakt, altijd in de context van het moment en van de andere vogels in de groep.

…..

Het zijn misschien in zichzelf allemaal eenvoudige keuzes, maar zij leiden tot een grote complexiteit, niet te verwarren met chaos.

…..
Improvisation is not equal to total
 freedom.
 
 

Wat ik probeer is er achter te komen hoe ik zelf denk en hoe het denken van anderen in elkaar zit.

…..

Niet het materiële van de lijnen maar het immateriële van haar afwezig zijn geeft richting aan het zoeken.

…..

Het creëren, het kijken, het denken, het bouwen, het begint met het ontdekken, opsommen en combineren van losse eigenschappen en wetmatigheden. Daarna wordt de onderlinge samenhang gevonden.

…..

Het verlangen naar inzicht, de sensatie om samenhangen te begrijpen en te doorvoelen, en vooral ook de sensatie om dat begrip in mijn schilderijen, in mijn kunst te herkennen.

 

 

Het centrum van het heelal is gelegen in de persoon die kijkt.

 

 

Ik voel de behoefte om grote ideeën voort te brengen en ik geloof dat als me werd opgedragen om plannen te maken voor een nieuw heelal, ik zo gek zou zijn het te doen.

Giovanni Battista Piranesi  (1720- 1778)

 

 

music by Kai Engel – ‘Rejecting the Sirens’

 

 

Dare To Wonder film productions©2017