piña-colada film presenteert:
‘memorial to a fallen tree, part 1’

muziek: Kai Engel – ‘Shinning Dawn’

een Dare-to-Wonder productie


memorial to a fallen tree, part 1

(vrij naar Piet Mondriaan)


Men zou kunnen aangeven dat
er twee soorten mensen zijn,
de van binnenuit geleide
en de van buiten af gedrevene.
Deze laatste categorie,
de horizontale mens,
regelt denken en doen
naar anderen,
conform de openbare mening.Begrijp hoe gevaarlijk,
hoe horizontaal-strijkend
en nivellerend
massa-‘beschaving’ is.De mens die het verticaal zoekt,
om van uit de diepte omhoog te gaan,
leeft en vooral
ziet
anders
dan de horizontaal-beweger.De verticaal bewegende mens
zoekt het in de diepte,
en wil tevens omhoog stijgen.
Hij voelt onbewust
dat het daar te vinden is,
in de diepte èn
verticaal omhoog.
muziek: Kai Engel – ‘Shinning Dawn'