PIÑA-COLADA FILMS presents:

‘memorial to a fallen tree, part 2’

Dare To Wonder film productions, 2016©

première 14 februari 2016 tijdens de expositie

‘ART projects not realized YET’, Galerie Het Langhuis, Zwolle,

was te zien do 18 t/m zon 21 feb 2016 als onderdeel van:

‘Study for Memorial to a fallen tree’, nr.2016-VI

 

 

(tekst in de film, ‘memorial to a fallen tree, part 2’)

 

 

 

Filmlocatie Park De Wezenlanden, Zwolle. In de storm van 25 juli 2015 brak een statige vleugelnoot in tweeën. In augustus is de boom afgezaagd en 5 november 2015 zijn de stronk en wortel verwijderd.

 

  “Soms heb je een ander nodig die jou voordoet hoe je moet kijken, opdat je kunt zien en ontdekken wat je zonder die ander vrijwel zeker zou zijn ontgaan” Joost Zwagerman

 

Kijken is een proces van actieve constructie en daarmee wordt het een vorm van kennen. ‘In het zien wordt de zichtbare wereld geconstrueerd tot een betekenisvolle wereld van vormen, kleuren en bewegingen […] de zintuiglijke waarneming is een mentaal proces zonder directe woorden.’

 

Van Santen wil zijn toeschouwer bewust maken dat zien ook een vorm van kennen is. Zien is niet een zozeer het objectief omvormen van externe prikkels, maar het zien wordt tot stand gebracht door veelal interne en innerlijke processen. De wereld wordt ons niet als een objectief vaststaand gegeven aangereikt, maar wij construeren die zelf in onze eigen perceptie. Hij wijst ons op onze eigen waarneming en vormt deze om tot een denken in zintuiglijke vorm.

 

Van Santen poogt dit proces van zien bloot te leggen door de kijker een beeld, een illusie, aan te bieden dat geen houvast biedt aan onze bevooroordeelde perceptie. ‘Wanneer de ogen geen houvast hebben aan wat ze zien, gaan ze zelf mogelijke interpretaties produceren, omdat de ogen nu eenmaal zijn gemaakt voor de constructie van het zichtbare.’

 

‘Je bent op de weg terug en

dat heeft confrontaties met

jezelf opgeleverd, denk ik

zo. Het zoeken naar een

balans, naar antwoorden op

vragen over hoe verder, vreet

energie. Goed om je weer

bij ons te heben.’

 

Wim van Deijk

 

 

In de kunst manifesteert zich de vrijheid
in zijn hoogste vorm:
de scheppende verbeelding.
De kunst schept een beeld van de wereld
dat niet eerder bestond,
neen, méér dan dat,
een beeld dat voordien ondenkbaar was.

Constant 1991

 

 

 

 

 

 

Nauw zijn wij eigen met een levenskring,

behaaglijk ingeburgerd, daar dreigt verslapping,

slechts wie bereid tot aftocht is en reis,

kan aan verlammende gewoonten zich onttrekken.

 

Misschien ook zal het uur des doods

ons nieuwe ruimten jeugdig binnensturen,

des levens roep zal altijd duren....

welaan dan hart, neem afscheid en herstel!

                                            Hermann Hesse

 

 

‘Niets gaat verloren, alleen de onwerkelijke, vergankelijke beelden. Niets wordt gewonnen, alleen een besef van de onvergankelijke werkelijkheid erachter.’

Anne Lee Waldo