'echo of rhetorical feet', nr.2004-VI; waterbak; 'pacific breeze', nr2004-VII. installatie Museum De Fundatie, locatie Bergkerk, Deventer.